OPPLYST TRO

TIL BIBELEN, OG BIBELEN ALENE!

Image
Viktig! Det skjer nå!Paven har invitert globale politiske og religiøse ledere for å signere en global pakt. Han har igjen påpekt at helligholdelsen av søndagen er viktig for å bevare planeten. Søndagen er IKKE den bibelske helligdagen! Profetier blir oppfylt rett foran øyene våre, og vi nærmer oss tiden når "verden undret seg og fulgte etter dyret" (Åp. 13:3).

Nyheter

Walter Veith
En nylig utgitt video vedrørende klimaendring i et profetisk perspektiv. Pave Frans vil bekjempe fattigdom og kommer med begrepet "det felles beste". Men hva som menes med "det felles beste" bestemmes av paven. Denne klimakrisen vil brukes for også å innføre søndagslover. Se den korte videoen av W. Veith ved å klikke på navnet.

Walter Veith

Pastor, Amazing Discoveries